Fag, utdanning og forskning

Fag

Nettverk

Det er et tydelig behov for et faglig nettverk blant sykepleiere som jobber med ortopediske pasienter. Primært ønsker NFSO-NSF å fremme samarbeid mellom sykepleiere nasjonalt, men også å bidra til et nordisk nettverk.

Fagkongresser

Hvert år arrangeres det fagkongresser med fokus på ulike utfordringer ortopedi-sykepleiere kommer ut for i sin hverdag.

Kongressene arrangeres rundt om i hele landet, og gir et nyansert bilde på hva de forskjellige ortopediske avdelinger driver med.

Ortopedi er et vidt fagfelt og rommer hele mennesket fra topp til tå. Det er dette som gjør ortopedifaget så spennende, og som gjenspeiles på kongressene.

Kongressene gir også gode muligheter for å møte andre som jobber med samme pasientkategori som en selv og å knytte nettverk på tvers av fylker og helseforetak.

Fag-litteratur

Her finner du lenker og henvisninger til aktuell litteratur og artikler om ulike temaer innen ortopedisk sykepleie.

Utdanning

Forskning

Undertittel er under arbeid.

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under