Digital kongress for Sverige, Danmark og Norge

Informasjon call for abstracts

call for abstracts

Faggruppen arrangerer digital skandinavisk konferanse i april. Vedlagt er call for abstracts og skjema til bruk. Alle medlemmer og sykepleiere med interesse for ortopedi i Danmark, Sverige og Norge er velkomne til å sende inn abstracts. Alle innkomne abstracts vil bli vurdert av en komite bestående av sykepleiere fra de 3 landene. Vi håper på mange bidrag til et interessant program. Godkjente abstracts fra den avlyste konferansen i 2020, blir med videre. Innsenderne vil bli kontaktet