Om Faggruppen

Sykepleier ved ortopedisk avdeling og medlem Fredrik Aarvåg ved St. Olavs hospital i Trondheim
Sykepleier ved ortopedisk avdeling og medlem Fredrik Aarvåg ved St. Olavs hospital i Trondheim

I 2005 ble Norsk Forening for Sykepleiere i Ortopedi egen faggruppe i Norsk Sykepleierforbund. Dette gir NFSO-NSF faglig tyngde, mulighet for større innflytelse og ikke minst samhørighet med andre faggrupper gjennom medlemskap i Sentralt Fagforum. NSF gir, foruten administrativ og organisatorisk hjelp, også en god økonomisk bistand.

Faggruppen teller i dag over 400 medlemmer fra hele landet.

Det er et tydelig behov for et faglig nettverk blant sykepleiere som jobber med ortopediske pasienter. Primært ønsker NFSO-NSF å fremme samarbeid mellom sykepleiere nasjonalt; men også å bidra til et nordisk nettverk.

Formålet med faggruppen er kompetanseheving blant våre medlemmer og bidra til videreutvikling av faget vårt.

Hvert år arrangeres det en stor fagkongress med fokus på ulike utfordringer ortopedi-sykepleiere kommer ut for i sin hverdag. Kongressene arrangeres rundt om i hele landet, og gir et nyansert bilde på hva de forskjellige ortopediske avdelinger driver med. Ortopedi er et vidt fagfelt og rommer hele mennesket fra topp til tå. Det er dette som gjør ortopedifaget så spennende, og som gjenspeiles på kongressene. Kongressene gir også gode muligheter for å møte andre som jobber med samme pasientkategori som en selv og å knytte nettverk på tvers av fylker og helseforetak.

I tillegg til kongressene utgir foreningen eget medlemsblad, Orto-nytt, 2 ganger i året.

Alle sykepleiere som er medlem i Norsk Sykepleierforbund og med interesse for ortopedi, kan bli medlem av faggruppen. Medlemskontingent er kr 350,-pr år, Studenter halv pris.