Om faggruppen

Alle sykepleiere med interesse for øyefaget er velkommen som medlem i faggruppen. Man behøver ikke videreutdanning i øyesykepleie for å bli medlem av faggruppen, men en må være medlem i Norsk sykepleierforbund.

Faggruppen arrangerer årlig nasjonal fagkonferanse, og internasjonale konferanser i et nordisk samarbeid (NCON).

Faggruppens mål:

  • Være en faglig møteplass for øyesykepleiere og sykepleiere som jobber innen øyefaget.
  • Bidra til faglig samarbeid og nettverksbygging med viktige samarbeidspartnere innen øyehelse.
  • Skape nasjonale og lokale møteplasser for fagutvikling og erfaringsutveksling.
  • Være tilstede på relevante fagpolitiske arenaer.
  • Bidra til formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nettverksbygging.
  • Bidra til å opprettholde videreutdanning i øyesykepleie i Norge.
  • Bidra til økende involvering av erfarne øyesykepleiere i videreutdanningen.