Vårt faglige og politiske arbeid

Faggruppen arrangerer årlig nasjonal fagkonferanse, og internasjonale konferanser i et nordisk samarbeid. Internasjonal konferanse arrangeres hvert tredje år.

Faggruppen kommer med høringsuttalelser og ønsker å være tilstede på relevante fagpolitiske arenaer.