Om faggruppen

Rehabiliteringssykepleier og medlem Agnes Kristine Aske ved Sunnaas sykehus
Rehabiliteringssykepleier og medlem Agnes Kristine Aske ved Sunnaas sykehus
  • FSRH er et forum for å fremme faglig identitet og tilhørighet og skal bidra til utvikling gjennom idé, erfarings- og kunnskapsutveksling.
  • FSRH skal bidra til å styrke tverrprofesjonelt samhandling.
  • FSRH skal bidra til å utvikle kompetanse i henhold til politiske føringer, samt påvirke politiske beslutninger.
  • FSRH skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, fagutvikling, utdanning og forskning innen sykepleie i rehabilitering.
  • FSRH skal samarbeide med andre faggrupper i NSF.
  • FSRH skal utvikle nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk.