Fagutviklingsmidler og aktivitetsmidler

Fagutviklingsmidler

Dersom du ønsker å søke om fagutviklingsmidler, må du sende inn søknaden innen 15. januar. Søknaden om fagutviklingsmidler sendes til din faggruppes landsstyre. Landsstyrene må så ha behandlet søknadene innen 15. februar, og sendt inn sin prioriterte liste med tre fagutviklingsprosjekt til Sentralt fagforums AU.

Søknadene behandles på første mulige AU-møte etter søknadsfrist.

Kriteriene for tildeling av fagutviklingsmidler finner du under, vi ber deg om å sette deg godt inn i kriteriene under søknadsprosessen.

Aktivitetsmidler

Dersom du ønsker å søke om aktivitetsmidler, må du sende inn søknaden innen 15. januar. Søknaden om aktivitetsmidler sendes til din faggruppes landsstyre. Landsstyrene må så ha behandlet søknadene innen 15. februar.

Dersom det er flere søknader fra en faggruppe skal de videresendes som en samlesøknad til AU. Landsstyrene prioritere sine søknader dersom det er flere søknad i en faggruppe, det vurderes kun tre søknader per faggruppe.

Søknadene behandles av AU på første AU-møte etter søknadsfrist.

Søknadsskjema for nedlasting

Her finner du fullstendig søknadsskjema til hjelp ved utfylling av digital søknad. Merk at Sentralt fagforum kun godtar søknader innsendt via digitalt søknadsskjema som du finner lenger opp på denne siden.