Fagutviklingsmidler og aktivitetsmidler 2022

Sentralt fagforums arbeidsutvalg (AU) vedtok på AU-møte 27. november 2020 oppdaterte rutiner for fagutviklingsmidler og aktivitetsmidler.

Fagutviklingsmidler

Dersom du ønsker å søke om fagutviklingsmidler, må du sende inn søknaden innen 1. april. Søknaden om fagutviklingsmidler sendes til din faggruppes landsstyre. Landsstyrene må så ha behandlet søknadene innen 1. mai, og sendt inn sin prioriterte liste til Sentralt fagforums AU.

Søknadene behandles på første mulige AU-møte etter 1. mai.

Kriteriene for tildeling av fagutviklingsmidler finner du under, vi ber deg om å sette deg godt inn i kriteriene under søknadsprosessen.

Aktivitetsmidler

Dersom du ønsker å søke om aktivitetsmidler, må du sende inn søknaden innen 1. april. Søknaden om aktivitetsmidler sendes til din faggruppes landsstyre. Landsstyrene må så ha behandlet søknadene innen 1. mai. Dersom det er flere søknader fra en faggruppe skal de videresendes som en samlesøknad til AU. AU anbefaler landsstyrene å prioritere søknadene dersom det er flere søknad i en faggruppe.

Søknadene behandles av AU på første AU-møte etter 1. mai.