Om Sentralt fagforum

Sentralt fagforum
<br>Sentralt fagforum samlet oktober 2021

NSF har i dag 35 faggrupper som utgjør Sentralt fagforum. Vi skal bidra til å fremme Norsk Sykepleierforbunds overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Arbeidet til faggruppene er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet, og det bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring.

Sentralt fagforum har et arbeidsutvalg som har mandat til å behandle saker som angår faggruppene mellom møtene i SF. Arbeidsutvalget består av leder, stedfortreder, ett medlem og to varamedlemmer. Utvalget møtes åtte til ti ganger i året, og sikrer kontinuitet i Sentralt fagforum sitt arbeid utenom møtene for alle faggruppelederne i Sentralt fagforum.