Om Faggruppen

Smittevernsykepleier og medlem Silje Severine Sætre ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog
Smittevernsykepleier og medlem Silje Severine Sætre ved Akershus universitetssykehus i Lørenskog

Faggruppen ble stiftet 1983 som Norsk forening for hygienesykepleiere. I 2000 ble vi tatt opp som en egen faggruppe i Norsk sykepleierforbund. I 2013 ble vedtektene endret slik at ikke bare hygienesykepleiere kan være medlem.

  • 1983 stiftet 7. oktober som "Norsk forening for hygienesykepleiere" i København.
  • 2000 (2001) tatt opp som egen faggruppe av Norsk sykepleierforbund som "NSFs faggruppe av hygienesykepleiere".
  • 2017 (2018) endret navn til "NSFs faggruppe for smittevern".

Den tradisjonelle hygienesykepleierutdanningen ble arrangert av/på Folkehelseinstituttet med totalt seks kull. Første kull på 1980-tallet og siste kull i 2003. Utdanning etter dette har vært to kull med hygienesykepleiere på Diakonova høyskolesenter og nordisk smitteverntudanning ved Nordic School of Public Health (NHV - Gøteborg) 2007-2014. Etter at NHV ble nedlagt, besluttet Nordisk minsiterråd at det skulle videreføres en nordisk smittevernutdanning, denne er nå ved Universitetet i Gøteborg (første kull høsten 2019).

Styrende dokumenter