Fag, utdanning og forskning

Fag

Stomi- og kontinenssykepleiere skal ha kunnskap om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for følgende pasientgrupper:

  • pasienter som skal få eller har fått anlagt stomi
  • pasienter som skal få eller har fått kontinent stomi/reservoar
  • pasienter med fistelproblematikk
  • pasienter med avføringsproblemer og bekkenbunnsdysfunksjoner
  • pasienter som skal få eller har fått anlagt gastrostomi
  • pasienter med hud- og sårproblematikk i relasjon til ovennevnte

Stomi- og kontinenssykepleier skal bidra til at disse pasientgruppene i møte med en ny livssituasjon, ved egne eller stedfortredende ressurser kan oppnå et optimalt nivå av mestring, egenomsorg og livskvalitet.

Utdanning

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i stomi- og kontinenssykepleie tilbys ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Bergen. Dette er den eneste skolen som i Norge som tilbyr denne videreutdanningen. 

Det siste kullet ble uteksaminert i juni 2020. Høsten 2021 startet et nytt kull. Det går også an å ta masterstudie i stomi- og kontinenssykepleie.

Forskning

Stomi- og kontinenssykepleier sin utøvelse av sykepleie skal være basert på kritisk vurdert forskning, erfaringskunnskap og pasientens kunnskap og behov. Stomi- og kontinenssykepleier skal kunne planlegge å gjennomføre et avgrenset fagutviklings- og kvalitetssikringsprosjekt, samt delta i tverrfaglig forskningsarbeid som er i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Stomi- og kontinenssykepleier skal ta ansvar innen utdanning og hospitering for stomi- og kontinenssykepleiere.

Nyttige lenker

WCET - The World Council of Enterostomal Therapists

WOCN - Wound, Ostomy and Continens Nurses Society

Norilco - Norsk forening for stomi, reservoar, mage- og tarmkreft

NORILCO er en landsdekkende organisasjon for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. NORILCO har i overkant av 5000 medlemmer. Foreningen har fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende. NORILCO har en utbredt likepersonstjeneste med 230 likepersoner over hele landet. NORILCO jobber aktivt med å påvirke myndighetene for en økt satsing på forebygging, forskning og diagnostikk.

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Blærekreftforeningen