Faglig og politisk arbeid

Gjennomført spørreundersøkelse

Slik det er i dag er den kompetanse stomiopererte møter tilfeldig og i stor grad avhengig av hvor man bor. Vi har gjennomført 2 spørreundersøkelser. En blant Norilcos medlemmer og en blant stomisykepleiere i NSF/SiS.

Et par resultater og sitater:

98% av stomiopererte mener det er viktig å bli fulgt opp av stomisykepleier på stomipoliklinikk etter operasjonen.
Kun 40% mener selv at de har blitt fulgt opp tilstrekkelig.
Kun 23% av pasientene har fått tilbud om LMS-kurs i etterkant av operasjon.

80% av stomisykepleierene svarer "nei" eller "vet ikke" på spørsmålet:

- «Opplever du at oppfølgingen av stomiopererte er god nok i dag?»

- «Det var dårlig! Verste var stomiposene, lekkasjer hele tiden, jeg visste ikke noe om hva som fantes, på rehabilitering var det ikke utdannede stomisykepleiere. Fikk hjelp av ei stomisykepleier som jeg nå får utstyr fra, endelig fikk jeg poser jeg kunne stole på og er fornøyd med.»

- «Det var lite oppfølging. Jeg kunne en del fra før om utsyr osv, men det er noe helt annet å ha stomi i praksis. Jeg ba om å få henvisning til stomisykepleier ved nærmeste sykehus, men det ble ikke fulgt opp. Da jeg kom hjem søkte jeg på internett og fant informasjon fra andre brukere som delte sine erfaringer på YouTube. Resten fant jeg ut ved prøv og feil metoden.»

- «Jeg har veldig dårlig erfaring med dette. Ingen oppfølging etter utskriving fra operasjon. Var i utgangspunktet ikke forberedt på stomi. Ingen hjelp å få i hjemmesykepleie, da de ikke kan dette, som de selv sa. Og her er ikke stomisykepleier i Øst-Finnmark. Elendig. Ingen tilbud.»

Omregnet i hele årsverk er det bare cirka 22 hele stomisykepleiestillinger fordelt på omtrent 50 stomisykepleiere i offentlig sektor. De fleste med små stillinger arbeider mer enn hva som er øremerket som stomisykepleier og ønsker seg høyre stillingsprosent som stomisykepleier. I flere fylker er dekningen lav eller svært lav.
Vi har fått en bedre oversikt over antall stomiopererte i Norge gjennom bestilt tallmateriale ut fra alle DRG koder som medfører anleggelse av ulike stomier. Vi håper at resultatet av prosjektet og tallmaterialet kan føre til en rapport som blir publisert og kan bli til nytte for flere.

26. november 2019 hadde undertegnede og daglig leder i Norilco Simen Brændhaugen møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen og to av hennes rådgivere i HOD. Utfordringer knyttet til informasjon, opplæring og oppfølging av stomiopererte ble presentert. Vi opplevde at de var lydhøre og ikke klar over alvoret i problemstillingen. Vi ønsker oss et pakkeforløp for stomiopererte. De var ikke helt der riktig enda.

De oppfordret oss til å be om møte i Helsedirektoratet (HDIR) for å presentere saken for dem. Behov for Nasjonale retningslinjer/standarder kan HDIR vurdere uten et oppdrag fra HOD. Norilco og NSF/SiS vil følge opp og be om møte med HDIR

Ved spørsmål eller uklarheter sende gjerne en e-post:

Samarbeidsprosjekt

Gjennom hele 2018 samarbeidet Norilco, NSF/SIS om å synliggjøre behovet for bedre opplæring, informasjon og oppfølging av stomiopererte.