Kongens Fortjenestemedalje til Torill Elin Olsen

Portrett av Torill Elin Olsen