Master/ videreutdanning i stomi- og kontinenssjukepleie på Høgskulen på Vestlandet!

Det blir opptak til:

  • fullt masterløp
  • videreutdanning
  • suppleringsopptak for dei som har tatt 60 studiepoeng og vil ta master

Se høgskolen sine nettsider: https://www.hvl.no/

PS. Det er begrenset antall masterplasser pr. utdanning.