Om faggruppen

Stomi- og kontinenssykepleier Caroline Moe Bedell ved Aker sykehus i Oslo
Stomi- og kontinenssykepleier Caroline Moe Bedell ved Aker sykehus i Oslo

Faggruppen endret i 2019 navn fra NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg til NSFs faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg.