Om faggruppen

Vi ønsker å:

  • skape interesse for sykepleieforskning
  • formidle sykepleieforskning og resultatene av denne
  • gi veiledning og støtte i forskningsspørsmål
  • være et forum for diskusjon av forskning
  • være en nasjonal og internasjonal aktør innen formidling og diskusjon av sykepleievitenskap