Om faggruppen

Sykepleier, instituttleder (ved Lovisenberg Diakonale høgskole), forsker, redaktør og medlem Edith Roth Gjevjon ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo
Sykepleier, instituttleder (ved Lovisenberg Diakonale høgskole), forsker, redaktør og medlem Edith Roth Gjevjon ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo

Vi ønsker å:

  • skape interesse for sykepleieforskning
  • formidle sykepleieforskning og resultatene av denne
  • gi veiledning og støtte i forskningsspørsmål
  • være et forum for diskusjon av forskning
  • være en nasjonal og internasjonal aktør innen formidling og diskusjon av sykepleievitenskap