Kjære Sykepleieledere og medlemmer av NSF LSL

Portrett av Jan-Erik Nilsen

Jan-Erik Nilsen, leder for NSFs landsgruppe for sykepleieledere

Året har istedenfor gitt helsetjenesten og samfunnet store og krevende utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Sykepleierne har fått mye oppmerksomhet, men ikke akkurat slik vi ønsker det skal fremstå. Arbeidet til sykepleierne har blitt kalt dugnad, med påfølgende godord og klapping fra vinduer og terrasser; men, men det varmer i øyeblikket, men ikke mer heller. Dette dessverre med tanke på myndigheters ansvar og belønning for den iherdige arbeidsinnsatsen som utføres av høyt kompetente sykepleiere, og som heller ikke samsvarer med den betydningsfulle kunnskapskapitalen sykepleiere besitter i vårt velferds samfunn og i helsetjenesten!

Jobben sykepleierne og dere som sykepleieledere utfører sammen tverrfaglig med kolleger i andre helseprofesjoner, er en avansert, komplementær og profesjonell kompetanse som helsetjenesten og samfunnet, er helt avhengig av under koronapandemien. Uten den iherdige arbeidsinnsats og kunnskap sykepleierne og dere sykepleieledere har bidratt med, så hadde ikke vi klart og håndtere Covid – 19 på en så profesjonell måte. Dere har som sykepleieledere virkelig vist deres framifrå kunnskap på endringsledelse, fagledelse, organisering, logistikk m.m. der flere av dere til tider har opplevd mangel på nok smittevernutstyr og kompetent personell tilgjengelig, for å ivareta sykepleien på en adekvat og faglig forsvarlig måte. Spesielt de av dere ledere som sammen med andre kolleger står ansikt til ansikt med de sykeste koronapasientene, har fått kjenne på svært stor belastning til tider. Det står virkelig respekt av den jobben dere utfører som sykepleiere og ledere i kommune – og spesialisthelsetjenesten. Aldri har nok jobben for sykepleiere og sykepleieledere ved en del intensivavdelinger og sykehjem vært mer krevende, uforutsigbart og risikofylt som i 2020!

Julen nærmer seg, og 2020 er snart over. Vi går inn i 2021 med en godkjent vaksine som gjør at vi etter hvert kan nærme oss mer av det vi alle ønsker. Mer nærkontakt og litt mindre digitale. Selv om vi har lært mye i å benytte digitale verktøy, og det er kommet for å brukes i større grad, så representerer vi et relasjonelt yrke som bare blir viktigere fremover i en voksende digital og virtuell verden.

Selv om Covid – 19 har preget oss alle både i jobb og privat, så har også arbeidet for oss i LSL styret, blitt utfordret til å tenke nytt og annerledes i hvordan vi skal kunne tilby dere som medlemmer faglig støtte og påfyll. Vi har i sammen med NSF ved Fag- og helsepolitisk avdeling og Sentralt Fagforum arrangert to svært relevante og digitale lederkonferanser i 2020. Det ene som en kursrekke med tre samlinger om «Kriseledelse» i samarbeid med AFF (Stiftelsen Administrativt forskningsfond) ved Norges Handelshøgskole, og et halvdagsseminar/- webinar i Ledelse «Sykepleieledere – krisens superhelter» der bl.a. ass. helsedirektør Espen Nakstad var en av flere forelesere. Begge kurs med gode tilbakemeldinger. Vi satser på å få gjennomført liknende kurs/- webinar til våren, og håper selvfølgelig vi kan få arrangert fagdag utpå høsten 2021, der vi kan møtes sammen fysisk og sosialt. Spesielt ser vi frem til Sykepleierkongressen som er planlagt i begynnelsen på desember 2021, der vi arrangerer pre-seminar for sykepleieledere.

LSL styret er også delaktig i viktige prosjekter i regi av NSF. Et av disse er Landsmøtesak – 16 «Strategisk satsing på psykisk helse og rus» der sykepleieledelse er et av flere viktige tema i prosjektet. Ellers er en vesentlig ambisjon i 2021 å få startet opp digitalt medlemsblad som har vært planlagt lenge, men som vi dessverre måtte sette på vent i 2020 pga. Covid – 19. situasjonen.

Styret i NSFLSL vil med dette få takke for ditt medlemskap, og ditt bidrag i å fremme sykepleieledelse. Vi ser frem til videre arbeid og satsing på sykepleieledelse i helsetjenesten og ønsker deg og dine en riktig God Jul og Godt Nytt år!

På vegne av LSL styret

Jan-Erik Nilsen

Leder av NSFs Landsgruppe av sykepleieledere.