Fag, utdanning og forskning

Fag

Vi skal

  • Stimulere til utveksling av erfaring og fremme samarbeid mellom de ulike urologiske avdelinger / seksjoner i Norge og internasjonalt.
  • Informere om ny litteratur og nye behandlingsmetoder.
  • Knytte internasjonale kontakter.
  • Bidra til utnyttelse, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde.

Utdanning

Tekst skal inn her

Forskning

Tekst skal inn her