Faglig og politisk arbeid

  • Stimulere til utvikling, utdanning og forskning innenfor fagområdet.
  • Stimulere til utveksling av erfaring og fremme samarbeid mellom de ulike urologiske avdelinger / seksjoner i Norge og internasjonalt.
  • Informere om ny litteratur og nye behandlingsmetoder.
  • Knytte internasjonale kontakter.
  • Bidra til utnyttelse, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppe tilhørighet.
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSF’ s fag og helsepolitiske prioriteringer.
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for sitt fagområde.