Lokalgrupper

Lokalgruppeledersamling

FSU ønsker aktive lokalgrupper rundt om i vårt langstrakte land. Vi er klar over at det meste av arbeidet gjøres på fritid og vi takker alle som påtar seg dette.  Lokalgruppeledersamling blir forsøkt lagt kvelden før FSU konferansen. Da dekker FSU reise og en overnatting. Det har dessverre vært varierende påmelding de siste gangene og det kan være mange grunner til det. Det er ikke alltid like lett å få godkjent konferanser i dagens helsevesen. Det er leit men vi kan ikke gi opp på grunn av dette.

På lokalgruppeledersamlingene legges det opp til noen timer med faglig innhold. Vi forsøker å sette tema som kan gi dere litt oppmuntring og energi i hverdagen. I tillegg forsøker vi å ha en diskusjon/temadel som går på det å være lokalgruppeleder.

Dere er velkomne til å komme med forslag om tema/forelesere til samlingene.

FSU ønsker å ha aktive lokalgrupper i hvert fylke. Erfaringsmessig vet vi at det ikke er så lett å få til. Det er ofte avhengig av ildsjeler som jobber med urologi. Heldigvis har vi en del av dem. I de fleste fylker har vi nå kontaktperson og ikke aktive grupper.

  • Lokalgruppene skal inspirere til økt faglig aktivitet innen urologi.
  • Spre kunnskaper om urologi, ut fra medlemmenes behov. Dette kan gjøres ved å arrangere medlemsmøter/temakvelder.
  • Være styrets "forlengede arm" ved representasjon i lokalmiljøet.

FSU styret har en medlemskontakt som også er kontaktperson for lokalgruppene. Vi forsøker å arrangere lokalgruppeledersamling hvert annet år i forbindelse med FSU konferansen. Da får lokalgruppelederne dekt reise og en overnatting.

Lokalgruppene konto er nå sammenslått med FSU sentralt, men det kan være mulig å få midler til lokale arrangementer.

Web-ansvarlig Anette Nyvold ønsker gjerne informasjon når dere har fagkvelder og lignende. Send mail til "anette.nyvold@gmail.com" så kan informasjon legges på nett. Skriv gjerne en snutt til URO INFO om dette også og ta bilder så kommer det i blad og på nett.

Medlemskontakt Sissel Alstad Berg kan være behjelpelig med å sende informasjon ut til medlemmene.

Styret ønsker en årsrapport i begynnelsen av året. Nå er jo regnskap sentralt, så det er ikke noe jobb med dette for lokalgruppene.