Presentasjon av kandidat nr 8 - Rune Larsen

Rune Larsen

Navnet mitt er Rune Larsen, jeg er født og oppvokst i Lofoten og fyller 30 år nå i September. Jeg studerte sykepleie ved Nord Universitet i Bodø i årene 2013-2016, og har bodd og jobbet i Trondheim siden 2016. 

I min 5-årige karriere som sykepleier har jeg jobbe og jobber fortsatt ved urologisk sengepost på St.Olavs hospital og jeg er nå også halvveis gjennom en videreutdanning i avansert klinisk sykepleie ved NTNU. 

Utenom arbeidet som sykepleier har jeg brukt mye av min tid helt siden studietiden til organisasjons & tillitsvalgtarbeid. Som student har jeg vært mye  involvert i Norsk Sykepleierforbund Student som tillitsvalgt på skole & fylkesnivå, studentrepresentant i fylkesstyret, flerårig medlem av studentstyret m.m. Etter studietiden har jeg fortsatt denne typen arbeide som plasstillitsvalgt på urologisk avdeling, vara-medlem i fylkesstyret i Trøndelag, medlem av lokal valgkomite på St.Olavs hospital og assorterte andre verv og engasjement. Jeg kan trygt slå fast at jeg er, og alltid har vært, en organisasjons nerd som trives med å involvere seg. 

Det jeg lenge har savnet, og som gjør at jeg nå fristes til å involvere meg mer i faggruppen er muligheten til å drive organisasjonsarbeid som er enda nærmere knyttet faget - nærmere bestemt urologi faget. Jeg vil bidra til å spre alt det spennende og viktige uro-faget har å by på til medlemmene av faggruppen, og andre sykepleiere som kan ha mye nytte av det når de skal hjelpe sine pasienter. 

Jeg ser dette som en mulighet til å bidra, lære mer selv, og forhåpentligvis kunne lære bort noe også. 

Og med det ber jeg om din tillit og takker for at du tok deg tid til å lese. 

Mvh, Rune L, Sykepleier.