Presentasjon av kandidat nr 9 - Tone Hestad Storebø

Tone Hestad Storebø

Jeg er altså Tone Hestad Storebø. Har tidligere vært leder i FSU i mange år, og deretter fortsatt som varamedlem i styret pga manglende kandidater til styret. Jeg syns det fortsatt er kjekt og gir meg en boost på læring og utvikling av faget vårt.

Jeg har trivdes godt i styret og brenner fortsatt for mange saker innen urologisk sykepleie. Nå er det likevel slik at det ER plass til andre i styret. Jeg er fortsatt styremedlem fordi at ikke FSU skal «gå nedenom og hjem». Vi må ha et styre for å bestå.. ..

FSU har godt av «nytt blod» i styret. De som kommer inn får være med å oppleve deg jeg har fått lov til. Lære mye nytt og å være med å påvirke hvordan FSU skal fremstå i fremtiden, og for ikke å snakke om å delta på nasjonale og internasjonale konferanser (når det igjen blir aktuelt om ikke lenge) som er særdeles inspirerende. 

Jeg har imidlertid fortsatt lyst å være litt med. Gjøre en jobb i FSU. Derfor har jeg sagt ja til å stille som vararepresentant om jeg ikke tar plassen for noen andre.

Godt Valg!!

Hilsen Tone Hestad Storebø