Om Faggruppen

Urologisk sykepleier og medlem Anette Nyvold ved St. Olavs hospital i Trondheim
Urologisk sykepleier og medlem Anette Nyvold ved St. Olavs hospital i Trondheim

Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.