Faglig og politisk arbeid

Vi jobber med høringssvar, her er en oversikt over de siste vi har jobbet med.(Kommer snart)