Faglig og politisk arbeid

Vi jobber med høringssvar, her legger vi ut oversikt over de siste vi har jobbet med.