Om Faggruppen

Sykepleier, førsteamanuensis og medlem Abdallah Abudayya ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo
Sykepleier, førsteamanuensis og medlem Abdallah Abudayya ved VID Vitenskapelige høgskole i Oslo

Faggruppen arbeider med tema knyttet til undervisning og veiledning av sykepleiestudenter. 

Vi skaper møteplasser for utveksling av erfaring mellom helse- og omsorgstjenestene og utdanningsinstitusjonene.

Vi arbeider med fagutvikling og forskning om utdanning gjennom stipender, seminarer og konferanser. 

Faggruppen er høringsinstans i utdanningspolitiske spørsmål for å påvirke kvalitet i sykepleierutdanning. 

Nettverk

Fagligt Selskap for undervisende sygeplejersker

Fagligt Selskap for undervisende sygeplejersker (FSUS) er en faglig sammenslutning af medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, hvis arbejdsområde er undervisning i teori og praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, sygeplejerskeruddannelsen, samt efter- og videreuddannelser.

  • Det er mulig å søke styret i FUFF for deltagelse på konferanser innen- og utenlands. Stipendandelen er på kr. 5000.- FUFF kan fra i år dele ut åtte stipend årlig. Stipendet blir tildelt etter innsendte kopier av kvitteringer for kostnader i forbindelse med konferansen.
    Send søknad til Anne Øverlie, anne.overlie@vid.no