Om faggruppen

Sykepleier, veileder og medlem Anne Marie Saxlund i Sunn Ledelse i Oslo
Sykepleier, veileder og medlem Anne Marie Saxlund i Sunn Ledelse i Oslo

NSFs faggruppe for veiledere jobber på landsbasis og via lokalgruppene med å spre kunnskap om hva faglig veiledning er og at veiledning kan være et godt verktøy for å fremme sykepleierens personlige og relasjonelle kompetanse.

Vi arbeider for at faglig veiledning skal bli obligatorisk for nyutdannede sykepleiere og for at alle sykepleiere skal få tilbud om faglig veiledning regelmessig i løpet av yrkeskarrieren. Dette gjør vi fordi vi mener at faglig veiledning kan gjøre sykepleiere tryggere og mer kompetente i sin yrkesutøvelse.

Vi er også et viktig faglig nettverk for veiledere.

Vår visjon er: "Kvalitet og kompetanse på individ- og organisasjonsnivå".