Faglig og politisk arbeid

Arbeid med faglige og utdanningspolitiske spørsmål i videregående opplæring.

Helse- og oppvekstfag

Her finner du utkast til læreplaner på Vg2 og Vg3. Fristen for å gi innspill er 15. november.