Om Faggruppen

Lærer ved helse- og oppvekstfag og medlem Gunn Elsi Andersen ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik
Lærer ved helse- og oppvekstfag og medlem Gunn Elsi Andersen ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik
  • Kvalitetssikre at endringer i skolen er i takt med samfunnets krav og pasient/brukers behov
  • Bidra til rekruttering og kunnskapsformidling til helsepersonell
  • Påvirke samarbeid mellom skole og yrkesliv
  • Arrangere årlige fagkonferanser
  • Samle landets sykepleiere som arbeider i videregående opplæring i en faggruppe og medvirke til å bevare deres sykepleier identitet

Her finner du faggruppens vedtekter:

Kontingent for medlemskap i NSF-VGO er for tiden 300 kroner pr. år.