Nå er det alvor!

Streik i Ringsaker

Streikende NSF-medlemmer i Ringsaker

Vi er opptatt av å beholde den kompetansen som allerede finnes, men også at framtida sikres med rekruttering.

KS er også nødt til å ta ansvar for dette. Et klapp på skulderen er ikke nok, nå er det alvor! Samhandlingsreformen har medført at vi har enda mer komplekse oppgaver som krever høy kompetanse.

Kompetansen til sykepleier, ergoterapeut, lærer eller fysioterapeut kan ikke erstattes, vi er uunnværlige!