Sykepleieprisene i Nordland

Årets sykepleier og sykepleierleder

Illustrasjonsbilde

Prisene er en del av NSF Nordlands arbeid med å sette fokus på kvalitet og faglig forsvarlighet i sykepleietjenesten i Nordland. Tildelingen skal gi et bidrag til arbeidet som er rettet mot utfordringen sykepleiefaget og sykepleierrollen står overfor.

Her finner du en oversikt over tidligere prisvinnere

Årets sykepleier

Fylkesleder NSF Nordland og Årets Sykepleier Nordland 2022
Fylkesleder Gjertrud Krokaa sammen med Årets Sykepleier 2022, Elisabeth Mohn

2022: Elisabeth Mohn, Narvik

2021: Lill Anita Fygle, NLSH Lofoten

2019: Klara Madsen, Bodø

2018: Gro Herseth Stenersen, Hamarøy

2017: Torkjell Skogly, HSYK Rana

2016: Ingunn Skaland, HSYK Mosjøen

2015: Kjellaug Guldal, Gravdal

2014: Eli-Anne Pedersen, Bodø

2013: Elsa Kommedahl, Bodø

2012: Børre Lekang: Bodø

2011: Ann Ingrid Kanstad, Lødingen

2010: Merete Kristensen, Bodø

2009: Jorid Larsen Torgvær, Øksnes

2008: Berit Mortensen, Sandnessjøen

2007: Siw Elisabeth Olsen, Bodø

2006: Sara Aas, Rana

2005: Knut Dybwik, Bodø

2004: Erna Jossefsen, Fauske

_______________________________________________________________________________

Årets sykepleierleder

Fylkesleder NSF Nordland og Årets Sykepleierleder Nordland 2022
Fylkesleder Gjertrud Krokaa sammen med Årets Sykepleierleder 2022, Marit Alice Stavseth

2022: Marit Alice Stavseth, NLSH Bodø

2021: Jørgen Bjørnstad, Bodø Legevakt

2019: Lisbeth Ann Johansen, AMK/legevakt Sandnessjøen

2018: Benedikte Dyrhaug Stoknes, NLSH Bodø

2017: Marit Lund Hansen, Bodø

2016: Helena Maria Greve, Vågan

2015: Ole Konrad Thomassen, Rana

2014: Jorunn Aanda Aronsen, Bodø

_______________________________________________________________________________

I 2020 ble det ikke delt ut priser pga Covid 19-pandemi.