Bli med i NSFs nye faggruppe for ledere i Oslo!

Ruud

Fylkesleder i NSF Oslo, Bård Eirik Ruud

Faggruppen er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling. Arbeidet er viktig for fagets identitet, og bidrar dessuten til anvendelse og formidling av forskning og erfaring. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder.

For å bli medlem i faggruppen kan du melde deg inn på nettsiden til NSF.