Fylkesstyremøter i NSF Oslo

Fylkesstyret i NSF Oslo avvikler møter ca. 8 ganger i året. Disse møtene er åpne for alle medlemmer i Oslo.

Møteinnkallinger, sakslister og protokoller legges fortløpende ut på nettsiden.

Dersom du ønsker å delta på hele eller deler av at fylkesstyremøte sender du en e-post til oslo@nsf.no.