Honorar for foredrag

En illustrasjon av en hjemmesykepleier, en anestesisykepleier og en sykepleier på datamaskin. Illustrasjon: Martina Paukova.

Undervise

Sykepleiere som skal holde foredrag kontakter NSF Oslo og lurer på hvor mye de kan be om i honorar for forskjellige oppdrag. NSF har ingen retningslinje for dette, men anbefaler de satsene som Legeforeningen bruke:

Legeforeningens satser:

Sats 1.1.2024
46 - 60 minutter: 4000,–
31- 45 minutter: 3800,–
15- 30 minutter: 3000,–
Utenlandske forelesere per time: 6400,–

Sats 1.7.2024

46 - 60 minutter 4200,–
31- 45 minutter 4000,–
15- 30 minutter 3200,–
Utenlandske forelesere 6400 per time

Paneldeltagelse/rundebordskonferanser: 1600,–