Jeg vil ha mer lønn!

Fylkesleder Bård Eirik Ruud og nestleder Eirik Nagel Aldrin

Fra venstre fylkesleder Bård Eirik Ruud, nestleder Eirik Nagel Aldrin

Du kan kreve/forhandle om høyere lønn når du: 

● skal begynne å jobbe et nytt sted 
● har fått endret arbeidsoppgaver eller ansvarsområde 
● har ny kompetanse 
● har fått tilbud om annen jobb 

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt. Du kan ellers ta kontakt med Oslo fylkeskontor ved å logge inn på vår nettside og nå oss via kontaktskjemaet.