Årets sykepleieleder 2021!

Årets sykepleieleder Troms og Finnmark, Bente Hansen Norheim

Fylkesleder Lena Røsæg Olsen med årets sykepleieleder Bente Hansen Norheim.

Bente var ferdig utdannet som sykepleier i desember 1984. Som nyutdannet sykepleier startet hun å jobbe på UNN, der var hun i fire år. Fra 1985 har hun jobbet som leder i Balsfjord kommune i ulike avdelinger og ulike ledernivå. I sine lederstillinger har hun alltid hatt en utøvende funksjon noe hun selv syns har vært viktig. På midten av 1990 tok hun videreutdanning innen eldreomsorg.

Bente er foreslått av kolleger i hjemmetjenesten, og de begrunner forslaget slik:

"Ansatte ved Balsfjord hjemmetjeneste avdeling Laksvatn er veldig glad for å ha Bente som leder. Bente er en klar og tydelig leder med lang erfaring, og hun er en leder av høy kvalitet. Blant lederkollegaer blir hun anerkjent for den kompetansen hun besitter. Opp gjennom årene har hun vært delaktig i mange fag- og arbeidsgrupper.

Bente er en rolig, engasjert og fokusert leder, og hun liker strategisk og langsiktig planlegging. Hun er god på tverrfaglig samarbeid og samarbeider godt med andre enheter i kommunen. Hun ser viktigheten av at utkantavdelingene i kommunen skal være en del av helheten i kommunen. I omorganiseringsprosesser er det ikke snakk om dem og oss, det er vi!

Bente er opptatt at ansatte skal få informasjon om det som skjer på overordnet nivå i kommunen. Hun er positiv til endringer og det at avdelingen følger opp når nye oppgaver og strukturer skal implementeres i tjenesten. Profil er et viktig dokumentasjonsverktøy som brukes daglig, derfor legger hun til rette for at ansatte er oppdatert og bruker verktøyet. Ved avanserte sykepleieprosedyrer sørger hun for god opplæring og hun syns det er viktig at det i tillegg lages gode planer til pasientens beste.  På denne måten oppnår avdelingen gode resultater i pasientbehandlingen.

Etter mer enn 30 års erfaring som sykepleier har Bente en bredde- og erfaringskompetanse, men også teoretisk kompetanse. Hun er faglig sterk og dersom ansatte stiller spørsmål har hun alltid gode svar. Hun stimulerer til faglig utvikling og motiverer ansatte til å ta videreutdanning. Hun er opptatt av pasientsikkerhet, faglig forsvarlighet, skape god trivsel for pasientene og at det ytes god kvalitet i tjenesten.

Studenter, elever og vikarer blir tatt godt imot. Som avdeling har vi alltid fått positive tilbakemeldinger fra studentene etter endt praksis, at de har trivdes, følt seg ivaretatt og hatt en god praksis.

Ansatte opplever å bli godt ivaretatt av sin leder. Ved behov for en samtale setter hun av tid til det, gjerne med en gang om nødvendig. Hun kjenner sine ansatte godt og fordeler oppgaver ut ifra hva den enkelte er god på. Hun er god på å framsnakke ansatte og hun gir tilbakemeldinger når noen gjør en ekstra innsats.

Bente er med på å skape god trivsel for ansatte. Ved sosiale sammenkomster er hun alltid deltakende og aktiv, det setter ansatte stor pris på. Ansatte forteller også at humor på arbeidsplassen er gull verdt, og det å tørre å fleipe med sjefen er en trygghetsfaktor. Mange av de ansatte ved avd. Laksvatn har jobbet i lag i mange år og trives med å ha en stabilitet i personalgruppa. Det med trivsel og trygghet i personalgruppen kommer ikke av seg selv, men skapes av det å ha en motivert og nærværende leder som verdsetter sine ansatte."

Prisen er tildelt av et samlet fylkesstyre, og vi gratulerer så mye som årets sykepleieleder i Troms og Finnmark 2021!