Årets sykepleier i Troms og Finnmark er kåret!

Solveig Grøn-årets sykepleier 2021 Troms og Finnmark

Fylkesleder Lena Røsæg Olsen med årets sykepleier Solveig Grøn.

Solveig var ferdig utdannet som sykepleier i 1979. Hun har jobbet på gastrokirurgisk avdeling siden 1981. På midten av 90-tallet tok hun videreutdanning innen kreft. 

Solveig er foreslått til prisen av sine kolleger ved avdelingen.

Hun fikk tidlig en interesse for pasienter som var stomioperert. Hun har vært en del av laget til stomipoliklinikken nesten helt fra starten av. Poliklinikken har vært med å gi stomiopererte en bedre livskvalitet og det har også vært viktig å gi pasientene så god informasjon som mulig. Gjennom sin faglige og personlige entusiasme har hun jobbet aktivt for å utvide og synliggjøre tilbudet til de stomiopererte. Hun har vært med på å arrangere lærings- og mestringskurs for pasientgruppen, og deltatt på kurs og konferanser for å utvikle sin egen kompetanse. Hun er definisjonen på det å være pasientens advokat og en sykepleier med ryggrad.

Hun har vært med å utvikle faget og tjenestetilbudet for pasientgruppen i hele Troms, men har også bidradd med sin kunnskap på landsbasis. Selv om hun har lang erfaring som sykepleier er hun fortsatt nysgjerrig på fagutvikling og hun er kunnskapssøkende. Hun elsker jobben sin og hun er opptatt av er den grunnleggende sykepleien.

På UNN Tromsø er Solveig et kjent navn. Hun bistår ofte med stomirelaterte oppgaver på andre avdelinger. Hun står på og jobber ofte utover sin normale arbeidstid for å hjelpe pasientene, både når hun er på stomipoliklinikken og vanlig sengepost. Hun jobber alltid for pasientens beste.

Solveig er en person som alltid stiller opp. Hennes brennende engasjement gjør at hun sier aldri nei. Hun bistår og motiverer andre faggrupper med sin kompetanse og kunnskap, om det er hjelpepleier, sykepleierstudent, sykepleier eller leger. Hun er med på å legge til rette for at helsepersonell skal føle mestring i de de gjør.

Hun er ydmyk og setter seg aldri fremst og tar sjeldent æren for noe. Solveig er en stor ressurs for ansatte i avdelingen, og er et forbilde for andre. Hun er trofast og lojal til arbeidsplassen. I arbeidshverdagen tar hun opp etiske og faglige spørsmål som diskuteres i personalgruppen.

Hun bidrar også i det sosiale arbeidsmiljøet på avdelingen. Hun stiller alltid opp på sosiale arrangementer, inviterer kollegaer hjem til seg og byr på seg selv.

Selv om Solveig avslutter sin karriere på stomipoliklinikken håper ansatte at de får beholde henne som kollega på sengeposten. Der kan hun fortsatt bidra med sin kunnskap og være et talerør for pasientene med sin tydelige og sterke stemme.

Prisen er tildelt av et samlet fylkesstyre, og vi gratulerer så mye som årets sykepleier i Troms og Finnmark 2021!