Årets sykepleier og sykepleieleder i Troms og Finnmark

Sykepleiepris

Foto: Privat

Her finner du informasjon om hvordan du kan foreslå kandidater til NSF sin sykepleierpris og sykepleielederpris i Troms og Finnmark.

Nedenfor finner du lenke til mer informasjon om begge prisene. Fyll inn nødvendig data om forslagsstiller (en eller flere) og kandidaten, samt begrunnelse på kandidaten. Gå inn på hver enkelt link for å lese mer om prisene, kriteriene osv.

Sykepleierpris

Sykepleielederpris

Frist for innsending av forslag er 28. oktober 2022. Send forslag til tromsogfinnmark@nsf.no

NSF Troms og Finnmark ser frem til mange forslag.