Gratulerer med 110 år

NSF Troms og Finnmark

Bergljot Larsson (1883-1968)
Bergljot Larsson tok initiativet sammen med 44 medsøstre og dannet Norsk Sykepleierskeforbund i 1912. Lønn og arbeidsforhold var viktig, men det var sykepleierfaget som ble løftet frem og understreket. Først dyktighet - så rettigheter var forbundets første parole.  

Norge var et fattig land i starten av 1900 tallet

Tidlig på 1900 tallet var verden– og særlig kvinneverdenen svært annerldes enn det den er i dag. På den tiden var Norge et av de fattigste land i Europa. Dårlig ernæring og mangelfull hygiene gav fattigdomssykdommer som tuberkulose og lepra, kopper og spedalskhet gode vekstvilkår. De syke og gamle ble pleiet hjemme av kvinnene. Kvinner hadde heller ikke stemmerett i Norge så tidlig som i 1912. Stemerett for kvinner ble først innført året etter, altså i 1913.

Arbeidsvernloven
Det var tøffe forhold for sykepleiere ved starten av forrige århundre med lange vakter, lite fri og mye våking om nettene. Arbeidet med å sikre at sykepleierne ble inkludert i Arbeidervernloven, har vært en viktig og langvarig kamp for NSF – en kamp som ble kronet med seier sommeren 1939 da sykepleierne omsider ble omfattet av dette lovverket 

Norges lover
Norges lover

Beskyttet tittel
I 1948 kom loven som sikret at bare sykepleiere med godkjent utdanning kunne arbeide som sykepleiere.  Dette sikret også sykepleierne en treårig utdanning. Det var en viktig seier! 

Norsk sykepleierforbund Troms og Finnmark

I 1941, midt under krigen, stifta sykepleierne i Troms eget fylkeslag. 10 år senere stiftet Finnmark eget fylkeslag. I 2020 ble NSF Troms og Finnmark slått sammen til ett fylkeskontor. Veien videre er foreløpig ukjent.

Vi har nesten 7000 medlemmer fordelt på:

  • 39 kommuner
  • 2 helseforetak fordelt på åtte ulike bygg
  • 4 Campus
  • Private helseforetak
  • Statsforvalteren
  • Fylkeskommunen
  • Hæren

Å verne om sykepleieres interesser er en viktig oppgave for NSF. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til styrking av sykepleiers rettigheter og anerkjennelse i arbeidslivet. Vi ønsker å være et viktig talerør og en forkjemper for et mer likestilt og rettferdig arbeidsliv.

GRATULERER MED 110 ÅR!

SYKEPLEIERE - STERKE - SAMMEN