Helsepersonell- kommisjonen

helsepersonellkommisjonen

Politisk ledelse i NSF Troms og Finnmark i møte med Magne Nikolaisen, medlem av helsepersonellkommisjonen.

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Formålet er å etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere, og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele landet.

Demografiutvikling

Demografiutviklingen skaper utfordringer for rekruttering i alle deler av helsetjenesten, men rammer særlig distriktene. Troms og Finnmark består av 39 kommuner, halvparten av kommunene har et innbyggertall rundt 1000 innbyggere. Det vil skape spesielle utfordringer som vi må løse sammen.  

Helsepersonellkommisjonen har 16 medlemmer

Helsepersonellkommisjonen består av 16 medlemmer fra hele landet, og representerer arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren.  

Forrige uke hadde politisk ledelse i NSF Troms og Finnmark møte med Magne Nikolaisen, som sitter i kommisjonen. Han er kommunedirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, og er utdannet sykepleier. Vi fikk komme med konkrete innspill og tiltak, og hadde en fin diskusjon rundt muligheter og utfordringer som er spesielt for vårt fylke.

Alle kan gi innspill

Troms og Finnmark er et stort fylke med mange organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner som kanskje har tanker om arbeidet som gjøres. Helsepersonellkommisjonen ønsker alle innspill velkomne.

Kommisjonen skal legge fram sin utredning (NOU) innen 1. februar 2023.