Hvordan jobber fylkesledelsen for å samordne og utvikle politikk?

Fylkesledelsen

Fylkesledere og fylkesnestledere

Vi startet uka i Oslo på T 22 (Tollbugata) som er Norsk sykepleierforbund (NSF) sitt hus. Alle fylkesledere og nestledere var samlet i 8. etasje i Bergljotstuen og drøftet saker som tariffoppgjør, informasjonsflyt og det politisk arbeidet i fylkene.

Samlingene er en viktig læringsarena for fylkesledelsen der vi utveksler erfaringer og får nye ideer av hverandre. Vi fikk også tid til en liten bursdagssang til vår egen fylkesleder som ble 50 år 28 april. Vi gratulerer Lena med dagen som var.

Dagen etter hadde vi vårt årlige politisk verksted sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret og ledere i fagavdelingene. Her trekkes trådene fra landsmøtet sine bestillinger til mer dagsaktuelle saker vi skal jobbe med.

Det er alltid stas å bli ønsket velkommen av forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Hun er til stor inspirasjon for oss! Hun startet det politiske verkstedet med at vi må lime og snekre sammen politikken for å få best mulig resultat. Vår nye generalsekretær Rune Hallingstad inspirerer også med sin kunnskap og erfaring. Han innledet om oppgavedeling og frigjøring av sykepleiekapasitet gjennom ansvars - og oppgavedeling.

Lill og Rune
Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og generalsekretær Rune Hallingstad

Etter to lærerike dager var vi tilbake i T 22 for å avholde felles fylkesstyremøte for Troms og Finnmark, og Nordland. Vi diskuterte viktige tema og sammen skal vi jobbe frem en politisk strategi med konkrete tiltak for å se på våre felles muligheter og utfordringer i nord. Vi fikk også god informasjon av Hans Arne som i tillegg tok oss med på omvisning i bygget.

Nord
Fylkesstyret i Nordland og fylkesstyret i Troms og Finnmark

Vi avsluttet uka med fylkesstyremøte for Troms og Finnmark. Også her diskuterte vi viktige saker som fremtidig organisering av NSF, mediestrategi og mer ordinære styresaker. Vi fikk også her mange gode innspill som vi tar med i den videre jobben som skal gjøres i NSF Troms og Finnmark.

VI ER TYDELIG - MODIG - STOLT  I  NORD!

Hilsen Lena, Åshild og Mari-Ann!