NSF Troms og Finnmark sin nominasjonskomite

Nominasjonskomite

NSFs vedtekter sier at nominasjonskomiteen skal velges av de hovedtillitsvalgte, og på tillitsvalgtkonferansen 20. april ble valget gjennomført.

Det var kommet inn 11 kandidater til nominasjonskomitéen. Ingen kandidater stilte som kandidat til ledervervet, derfor må komitéen konstituere seg selv med valg av leder.

Dette er nominasjonskomiteen

(i alfabetisk rekkefølge)

Fagertun, Rita (Hygienesykepleier Finnmarkssykehuset Hammerfest)

Martinsen, Mai-Britt (FTV UNN)

Nilsen, Anne-Hilde (Sykepleier Harstad kommune)

Olaussen, Trond Einar (Leder avd. psykisk helse Gamvik kommune)

Østbø, Stine (Sykepleier Tromsø kommune)

Varamedlemmer i nominasjonskomitéen:

1. vara:     Mortensen, Renate (Kreftsykepleier Tromsø kommune)

2. vara:     Fredheim, Ann Monica (Sykepleier Vadsø kommune)

3. vara:     Melby, Jonas Eidsaune (Sykepleier Finnmarkssykehuset Kirkenes)

4. vara:     Andreassen, Sissel (Sykepleier Vadsø kommune)

NSF Troms og Finnmark ønsker nominasjonskomiteen lykke til med det viktige arbeidet som skal gjøres.