Planlagt og faktisk bemanning

Lena Røsæg Olsen

Fylkesleder NSF Troms og Finnmark Lena Røsæg Olsen

Vi vil også i år foreta kartlegging av planlagt og faktisk bemanning. Årets kartlegging blir i uke 10 og 11 og skal foregå i kommunehelsetjenesten i sykehjem, helsehus, hjemmesykepleie og døgnbemannede boliger (ikke PU). Vår egen fylkesleder Lena Røsæg Olsen var den som startet dette arbeidet i 2008. Etter hvert er det blitt den største kartleggingen NSF kjenner til av planlagte og faktiske vakter i kommune Norge. Kartleggingen viser avviket mellom planlagte sykepleiervakter kontra den faktiske bemanningen i en vaktplan og hvem som erstatter vaktene.

Årlig kartlegging

I år er det femte året at bemanningskartleggingen gjøres på landsbasis. I 2021 var det første gangen at NSF Troms og Finnmark gjennomførte bemanningskartleggingen som et fylke. I 2021 fikk vi innsendt registrering fra 21 kommuner og fra 81 ulike avdelinger. Resultatet viste at det totale avviket der en sykepleier egentlig skulle være på vakt var 18,5%. På landsbasis var avviket på 18.6%. Det viser at den formelle kompetansen på vaktene er lavere enn planlagt og kan være med å påvirke kvaliteten på tjenesten som tilbyes.

Brosjyre: Kartlegg kompetanse

Økt bevissthet

Det er viktig å sette søkelys på sykepleierkompetanse og forsvarlige helsetjenester til innbyggerne. Kartleggingen er med på å vise hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i ulike kommuner og tjenester. Vi vet at rett kompetanse er viktig for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet.

Tillitsvalgte er en viktig brikke i kartleggingen

Seniorrådgiver Lee Jacqueline Hanssen Douse og nestleder Mari-Ann Benonisen er kontaktpersoner. Ta kontakt på e-post eller telefon ved spørsmål. Vi vil i tillegg ha informasjon og opplæring på Teams 15. og 16. februar (13.30-15.00). Det er samme innhold begge dager, så man deltar kun på en av dagene. 

Her kan du foreta registreringen

Fylkesleder Lena Røsæg Olsen vil i uke syv sende ut informasjon om undersøkelsen til administrative ledere i alle kommunene.

Du som deltar, blir med i trekningen av fem flotte premier som NSF Troms og Finnmark sender fra fylkeskontoret. I tillegg er det fem premier som trekkes fra NSF sentralt.