Planlagt og faktisk bemanning 2022

Planlagt og faktisk bemanning Troms og Finnmark

Resultatet fra Troms og Finnmark. Figuren er hentet fra NSF sin kartlegging

Norsk sykepleierforbund (NSF) har også i år gjennomført kartleggingen av avviket mellom planlagt og faktisk bemanning i kommunes helse – og omsorgstjeneste. Undersøkelsen blir gjennomført ved at tillitsvalgte innhenter data fra bemanningsplaner og vaktlister for to ordinære uker i mars (uke 10 og 11).

Informasjon og opplæring

I forkant av kartleggingen gjennomførte NSF Troms og Finnmark egen opplæring og informasjonsmøte for tillitsvalgte. 33 tillitsvalgte deltok fra 17 kommuner. Seniorrådgiver Lee Jacqueline H. Douse og nestleder Mari-Ann Benonisen var ansvarlig for opplæringen.

Hva viser kartleggingen?

Det er femte året at bemanningskartleggingen gjøres på landsbasis. Kartleggingen er et av virkemidlene vi har for å vise hvordan bemanningssituasjonen faktisk er i de ulike tjenestene. Vi vet at rett kompetanse er viktig for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet. Karleggingen har så langt vist at den formelle kompetansen på vakt er lavere enn planlagt. I år har vi registrert avvik som helt klart skaper bekymring for tilbudet og kvaliteten på tjenestene som gis i kommunene. Denne bekymringen samsvarer med medieoppslag den senere tid der sykepleiemangelen har vært satt på dagsorden.

Planlagt og faktisk bemanning hele landet
Resultatet på landsbasis. Figuren er hentet fra NSF sin kartlegging.

Bemannings - og kompetanseplan

Bemannings - og kompetanseplan er viktige arbeidsdokument som skal være med å trygge både arbeidshverdagen til ansatte, men også trygge pasientene som mottar hjelp. Resultatet gir et virkelighetsbilde på kompetansesammensetningen og den totale bemanningssituasjonen, og det er derfor viktig at tillitsvalgte setter seg inn i tallmaterialet fra kartleggingen. Resultatet er også viktig å ta med seg i møter med kommunen, og vil være nyttig i utarbeidelse av bemannings- og kompetanseplaner.

Deltakelse

Det var totalt 17 kommuner og 72 avdelinger som deltok i kartleggingen i Troms og Finnmark.

Vi har trukket fem heldige vinnere som har deltatt i kartleggingen, premiene er allerede sendt. Vinnerne er

Rita Pedersen - Tromsø

Marit Toseth - Alta

Elisabeth Aleksandersen - Alta

Susanna Bjørkås Olsen - Lebesby

Ingrid T Lambertsen - Lavangen

Vi gratulerer vinnerne av premiene og takker alle som har deltatt i kartleggingen av planlagt og faktisk bemanning.