Planlagt og faktisk bemanning 2023

Planlagt og faktisk bemanning Troms og Finnmark

Prosentvise avvik i hele landet

I forkant av kartleggingen gjennomførte NSF Troms og Finnmark en egen opplæring og informasjonsmøte for tillitsvalgte på Teams.

Det var totalt 21 av 39 kommuner i Troms og Finnmark som deltok i kartleggingen fordelt på 73 avdelinger. Det er en liten økning fra i fjor og det er bra!

Bemanningskartlegging

Det er sjette året at bemanningskartleggingen gjøres i hele landet. Vi vet at rett kompetanse er viktig for pasientsikkerheten og for arbeidsmiljøet. Kartleggingen har hvert år vist at den formelle kompetansen på vakt er lavere enn planlagt. Årets kartlegging i Troms og Finnmark viser at 23,8 prosent av sykepleiervakter dekkes av ansatte med lavere kompetanse, mens det på landsbasis er 18,0 prosent. Det viser at avviket i eget fylke er større enn landsgjennomsnittet, noe som er i samsvar med bemanningsutfordringene vi allerede er kjent med.

Bemanningsplan

Bemanningsplan er et viktig arbeidsdokument og er et verktøy som skal sikre rett kompetanse til en hver tid og legge til rette for at pasientene mottar hjelp av kvalifisert personell. Derfor bør tillitsvalgte sette seg inn i tallene fra bemanningskartleggingen. Tallene gir et viktig signal på bemanningen og må brukes strategisk for å definere behov og til utarbeidelse av bemannings- og kompetanseplaner.

Planlagt og faktisk bemanning Troms og Finnmark 2023
Planlagt og faktisk bemanning Troms og Finnmark

NSF Troms og Finnmark har trukket fem heldige vinnere blant de som har utført kartleggingen, premiene er allerede sendt. Vinnerne er

  • Helena B. Sæther (Alta)
  • Maj-Britt Busæt Kollevåg (Porsanger)
  • Hanne Larsen (Balsfjord)
  • Susanna Bjørkås-Olsen (Lebesby)
  • Elisabeth Myrvang Kjærvik (Kvæfjord)