Sommerhilsen fra fylkesledelsen

Sommerhilsen Troms og Finnmark

Privat foto: Åshild, Mari-Ann og Lena

Alle har behov for ferie, om det er tidlig - eller seinferie. Ferie er tiden vi skal samle overskudd, gjøre det vi liker best og nyte dagene der en er. Noen av oss er midt i ferien, andre har ikke startet ferien enda mens mange er nok allerede godt i gang med jobb etter endt ferie. Sånn er det å jobbe som sykepleier.

SAS streik

Så langt i sommer har vi hatt en ny utfordring med at sykepleiere og annet helsepersonell har sittet streikefast rundt omkring i Norge og ellers i Europa. Mange har måttet ty til andre transportmuligheter for å komme seg til og fra ferie og jobb. NSF har hele tiden støttet SAS streiken, vi mener at det er viktig å kjempe for medlemmenes rettigheter og jobbsikkerhet. Vi er likevel lettet over at SAS streiken er over og at flyene er i lufta som normalt om få dager.

Sykepleiemangel

De siste ukene har vi lest og hørt om sykepleiemangelen i ulike media. Det er flott at NSF sine tillitsvalgte står frem og uttaler seg om den kritiske sykepleiemangelen og hvilke konsekvenser det medfører for samfunnet, innbyggere og pasienten. Arbeidet med å rekruttere, beholde og mobilisere sykepleiere er et av de aller viktigste oppdragene vi har i NSF. Den jobben skal vi fortsette med!

Konferanser

I mai arrangerte vi en flott fagdag 12. mai for nesten 120 medlemmer. Innslaget i pausen med trommekorpset laget en ekstra flott ramme rundt feiringen av den internasjonale sykepleiedagen.  I tillegg hadde vi to fine konferansedager i slutten av april for tillitsvalgt og faggrupperepresentanter. Til høsten vil det bli arrangert nye fagkurs, ulike opplæringer, kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte.

Trommekorpset i Tromsø
Privat foto: Trommekorpset i Tromsø<br>

Medlemsmøter

Noe av det fineste vi gjør er å møte medlemmene våre. I juni var vi på en Nord-Troms turne og møtte medlemmer i Lyngen, Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Vi lærer mye av møtene, samtalene og det å høre fortellinger fra praksisfeltet. Vi satser på nye medlemsbesøk til høsten.

Gullnål og hedersmerker

Mange HTV områder har hatt utdeling av gullnål og hedersmerker, mens andre vil ha utdeling senere i år. Vi gratulerer alle som har mottatt nålene, dere er viktige representanter for NSF. Send oss gjerne bilder fra utdelingene som vi kan publisere på NSF Troms og Finnmark sin Facebook-side. Følg oss gjerne på Facebook om du ikke allerede gjør det.

Sykepleiepris 2022

Vi er også ute etter å finne årets sykepleier og årets sykepleieleder som jobber i Troms og Finnmark. Kanskje er det nettopp du som jobber sammen med en sykepleier som fortjener en nominasjon. Send oss din nominasjon til tromsogfinnmark@nsf.no. Frist 28. august 2022.  

Fylkeskontoret har vanlig åpningstid med redusert bemanning i hele sommer. Ta kontakt dersom det er noe som rører seg. Sendt din henvendelse via kontaktskjema på NSF sin nettside (min side).

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer!

Sommerhilsen fra Lena, Åshild og Mari-Ann.