Trommekorpset trenger flere uniformer

Illustrasjonsbilde trommekorps

Illustrasjonsbilde fra en streikemarkering foran stortinget 2015. Foto: Bernt Sønvisen

Hvis du har en av de gamle "stolte" uniformene vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Uniformene og tilhørende cape, vil bli godt ivaretatt og blir vist fram ved mange høytidige anledninger. Ta kontakt med NSF Troms og Finnmark på: tromsogfinnmark@nsf.no