Vil du påvirke hvem som skal sitte i NSF Troms og Finnmarks neste fylkesstyre?

Valg-TF

Valg av nominasjonskomite NSF Troms og Finnmark

Hva gjør en nominasjonskomite?

Nominasjonskomiteen har en sentral rolle når det gjelder valg av fylkesleder, nestleder og øvrige fylkesstyremedlemmer. Det er nominasjonskomitéen som foretar en innstilling av foreslåtte kandidater som stiller til valg. Nominasjonskomitéen foretar også innstilling til valg av delegater til Landsmøtet 2023.

Nominasjonskomiteen består av en leder, 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Hvem kan sitte i nominasjonskomiteen?

Alle medlemmer i NSF Troms og Finnmark kan velges som medlem til nominasjonskomiteen – inklusive privatansatte og medlemmer ute av lønnet arbeid. Hvis du har ambisjoner om selv å stille til valg som medlem av fylkesstyret eller som delegat til Landsmøtet, kan du ikke samtidig sitte i nominasjonskomiteen.

Hvem velger nominasjonskomiteen?

Nominasjonskomiteen velges av NSF Troms og Finnmark sine hovedtillitsvalgte, på (lokal fagpolitisk/TV-) konferanse 20. – 21. april 2022. De hovedtillitsvalgte velger blant alle innkomne kandidater.

Hovedtillitsvalgte har stemmerett til valget også om de selv er kandidater til verv i nominasjonskomitéen.

Når er fristen for å melde kandidater til nominasjonskomiteen?

Fristen er 18.03.2022.

Hvordan foreslår jeg kandidater?

Du kan foreslå kandidater som har gitt sitt samtykke gjennom en villighetserklæring du finner i denne lenken.

Fyll ut skjemaet og send det som scannet vedlegg eller bilde til tromsogfinnmark@nsf.no innen 18.03.2022.

Både den som foreslår og den som blir foreslått må være NSF-medlemmer. Ønsker du selv å stille som kandidat er det bare å få en kollega til å foreslå deg!