Medlemsinformasjon

Oppdater din medlemsinformasjon

For at vi enkelt skal komme i kontakt med våre medlemmer er det viktig at opplysningene som ligger i våre systemer stemmer. Dette må du som medlem endre selv. Det gjør du på Min side.

Giro eller lønnstrekk - er det så nøye?

Årets tariffoppgjør blir spennende og viktig for landets sykepleiere. Det er i tidligere protokoll bestemt at det blir lokale forhandlinger i KS 2024. Hvis det blir streik er det viktig at vi har orden i medlemsregisteret.

Som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret ber vi alle våre yrkesaktive medlemmer sjekke at man står registrert som medlem på rett arbeidsgiver. Når arbeidsgivere og vi skal beregne hva ulike krav og endringer koster, må vi ha god oversikt over hvor medlemmene jobber.

Dessverre har vi erfart at en del medlemmer som betaler kontingent på giro i stedet for å bli trukket i lønn, havner i kategorien uorganiserte hos arbeidsgiver. For tillitsvalgte på store arbeidsplasser er det krevende å sjekke at alle medlemmer blir telt med når det skal fremmes lønnskrav. Derfor betyr det mye både for deg som medlem, for arbeidsgiver og for oss at ditt medlemskap blir regnet med enten vi forhandler om lønn eller frikjøpt tid for de tillitsvalgte. Det enkleste er derfor at du er med i trekkordningen hos arbeidsgiver fremfor å betale kontingenten på giro. Dersom du tar kontakt med vårt medlemsregister, kan du be om et eget skjema som du kan gi til arbeidsgiver for å tillate at kontingenten trekkes av lønna di.

Du kan selv enkelt oppdatere din kontaktinformasjon på www.nsf.no under Min side. Du kan også ta kontakt med din tillitsvalgt for å sjekke at du er registrert på rett plass.

Sjekk lønnsslippen

Mange medlemmer har svært variabel lønn. Det kan skyldes overtid, merarbeid, forskjøvet arbeidstid og/eller høytidstillegg. Derfor er det viktig å sjekke lønnsslippen. I tillegg til ulike tillegg er det viktig å følge med på evt. lønnsopprykk på grunn av ansiennitet.  

Dersom partene i årets lønnsoppgjør ikke kommer til enighet, kan det bli streik. Hvis du er blant dem som blir tatt ut, vil du ikke få lønn fra arbeidsgiver, men streikebidrag fra oss. Da er tidligere lønnsslipper viktig dokumentasjon for at du skal få riktig streikebidrag. Derfor er det viktig at du sjekker lønnsslippen din for å kontrollere at du får riktig lønn.