Seniorsykepleiere - Vestfold og Telemark

Er du pensjonert sykepleier, eller nærmer du deg aldersgrensen? NSFs seniorsykepleiere arrangerer møteplasser for å ivareta seniorenes kunnskap og erfaring

Kontakt

Lise Adal Vestfold og Marit Holte Telemark

Adresse:

E-post: marit.holte@yahoo.no

E-post: ran-liad@online.no